Viego Regnskap AS

Tjenester og programvare

La Viego ta seg av dine behov når det kommer til regnskap. La oss ta oss av regnskaps- og lønnsdelen i din bedrift så dere kan fokusere på de tjenestene dere ønsker å tilby. Viego Regnskap er alltid oppdatert når det kommer til lover, regler og programvare så vi alltid kan yte best mulig service til våre kunder. Viego har ansatte med lang erfaring innen alle former for regnskap og økonomi, fra mange forskjellige bransjer. 
Enten du ønsker tjenester innen daglig regnskapsførsel, lønn og personal, årsavslutning, rådgivning eller andre regnskapstjenester generelt: vi er her for deg!

Illustration

Daglig Regnskapsførsel

La Viego Regnskap ta seg av den daglige regnskapførselen i din bedrift.

For de fleste av våre kunder benytter vi Visma Global som regnskapsprogram. Dette er en god og kostnadseffektiv løsning for våre små og mellomstore kunder. For kunder med relativt stor bilagsmengde kombinerer vi Visma Global med import av inntekter fra kundens systemer, dokumentsenter for inngående faktura og elektronisk fakturahåndtering (EHF) både for inngående og utgående faktura. 
Vi benytter også Visma Finale Avstemming for kunder med mange transaksjoner når vi anser dette som effektivt. Vi har også effektive løsninger hvor vi betaler og fakturerer for våre kunder.

I enkelte tilfeller har vi arbeidsdeling med kunden hvor kunden har tilgang til vår server eller vi har tilgang til kundens server. Enkelte av våre kunder benytter Tripletex som løfter regnskapet «opp i skyen» men dette er en dyrere løsning for kunden.

Lønn og personal

Viego Regnskap kan sørge for at deres ansatte får den lønnen og oppfølgingen de trenger.

I hovedsak benytter vi Visma Lønn, som er et utmerket lønnssystem, tett integrert til Visma Global og altinn/a-meldinger.
Viego Regnskap sørger for at tidsfrister blir overholdt. Vi holder også rede på at lønn og kompensasjon til deres ansatte hele tiden følger gjeldende lover og regler - om det skulle gjelde diett, bilgodtgjørelse, lønnstrekk, ansattutlegg eller håndtering av skattetrekk eller arbeidsgiveravgift.

Illustration
Illustration

Årsavslutning

La Viego Regnskap gå gjennom hele regnskapet ditt og kontrollere at alt er riktig.

Viego benytter Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Skatt i denne sammenheng. Vi har høy kompetanse og kontroll på dette området. For våre kunder med revisjonsplikt foregår kontrollen i samarbeide med kundenes valgte revisor. 
Årsregnskaper, ligningspapirer, aksjonærregisteroppgaver og skatteberegninger produseres i våre systemer og kontrolleres mot tilbakemeldinger fra det offentlige som for eksempel skatteoppgjør.

Rådgivning

Viego kan hjelpe til med å optimalisere regnskapsrutiner og kontakt med det offentlige.

Vi har mange erfarne medarbeidere i Viego med lang fartstid i regnskapsbransjen. Ergo gir vi gjerne råd til våre kunder og vi setter stor pris på at kundene spør oss før de setter i gang med noe de kanskje ikke er sikre på hvordan skal håndteres.

Vi ønsker også å bidra til at våre kunders rutiner blir mest mulig optimale både med tanke på tidsbruk/kostnader for kunden selv og tiden Viego behøver å bruke for å sikre til strekkelig kvalitet på regnskapet og rapportering til det offentlige.

Illustration
Illustration

Andre regnskapstjenester

Viego har kan med sin brede kunnskap innen økonomi og regnskap tilby andre tjenester.

Kontakt oss om du er interessert i andre tjenester enn de som er nevnt ovenfor.