Viego Regnskap AS

Tjenester og programvare

Illustration

Rådgivning

Viego kan hjelpe til med å optimalisere regnskapsrutiner og kontakt med det offentlige.

Vi har mange erfarne medarbeidere i Viego med lang fartstid i regnskapsbransjen. Ergo gir vi gjerne råd til våre kunder og vi setter stor pris på at kundene spør oss før de setter i gang med noe de kanskje ikke er sikre på hvordan skal håndteres.

Vi ønsker også å bidra til at våre kunders rutiner blir mest mulig optimale både med tanke på tidsbruk/kostnader for kunden selv og tiden Viego behøver å bruke for å sikre til strekkelig kvalitet på regnskapet og rapportering til det offentlige.