Viego Regnskap AS

Tjenester og programvare

Illustration

Daglig Regnskapsførsel

La Viego Regnskap ta seg av den daglige regnskapsførselen i din bedrift.

For de fleste av våre kunder benytter vi Visma Global som regnskapsprogram. Dette er en god og kostnadseffektiv løsning for våre små og mellomstore kunder. For kunder med relativt stor bilagsmengde kombinerer vi Visma Global med import av inntekter fra kundens systemer, dokumentsenter for inngående faktura og elektronisk fakturahåndtering (EHF) både for inngående og utgående faktura.

Vi benytter også Visma Finale Avstemming for kunder med mange transaksjoner når vi anser dette som effektivt. Vi har også effektive løsninger hvor vi betaler og fakturerer for våre kunder.

I enkelte tilfeller har vi arbeidsdeling med kunden hvor kunden har tilgang til vår server eller vi har tilgang til kundens server. Enkelte av våre kunder benytter Tripletex som løfter regnskapet «opp i skyen» men dette er en dyrere løsning for kunden.