Viego Regnskap AS

Tjenester og programvare

Illustration

Lønn og personal

Viego Regnskap kan sørge for at deres ansatte får den lønnen og oppfølgingen de trenger.

I hovedsak benytter vi Visma Lønn, som er et utmerket lønnssystem, tett integrert til Visma Global og altinn/a-meldinger.

Viego Regnskap sørger for at tidsfrister blir overholdt. Vi holder også rede på at lønn og kompensasjon til deres ansatte hele tiden følger gjeldende lover og regler - om det skulle gjelde diett, bilgodtgjørelse, lønnstrekk, ansattutlegg eller håndtering av skattetrekk eller arbeidsgiveravgift.