Viego Regnskap AS

Tjenester og programvare

Illustration

Årsavslutning

La Viego Regnskap gå gjennom hele regnskapet ditt og kontrollere at alt er riktig.

Viego benytter Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Skatt i denne sammenheng. Vi har høy kompetanse og kontroll på dette området. For våre kunder med revisjonsplikt foregår kontrollen i samarbeide med kundenes valgte revisor.

Årsregnskaper, ligningspapirer, aksjonærregisteroppgaver og skatteberegninger produseres i våre systemer og kontrolleres mot tilbakemeldinger fra det offentlige som for eksempel skatteoppgjør.